fáilte / Téarmaí Úsáide
Ar ais

Téarmaí Úsáide

Téarmaí Úsáide

Fáilte chuig suíomh Gréasáin arcorafaucet.com. Soláthraíonn arcorafaucet.com a sheirbhísí duit faoi réir na bhfógraí, na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá leagtha amach sa chomhaontú seo (an “Comhaontú”). Ina theannta sin, nuair a úsáideann tú aon seirbhís arcorafaucet.com (e.g. athbhreithnithe ar chustaiméirí), beidh tú faoi réir na rialacha, na dtreoirlínte, na mbeartas, na dtéarmaí agus na gcoinníollacha is infheidhme maidir le seirbhísí den sórt sin, agus tá siad corpraithe sa Chomhaontú seo leis an tagairt seo. Forchoimeádann arcorafaucet.com an ceart an suíomh seo agus na téarmaí agus coinníollacha seo a mhodhnú tráth ar bith.

Léiríonn rochtain, brabhsáil nó aon úsáid eile ar an láithreán go nglacann tú le téarmaí agus coinníollacha uile an chomhaontaithe seo. Léigh an comhaontú seo go cúramach le do thoil sula dtéann tú ar aghaidh.

ÚSÁID AN LÁITHREÁIN

Déanann tú ionadaíocht agus barántas go bhfuil tú 18 mbliana d’aois ar a laghad nó go bhfuil tú ag tabhairt cuairte ar an láithreán faoi mhaoirseacht tuismitheora nó caomhnóra. Faoi réir théarmaí agus choinníollacha an chomhaontaithe seo, tugann arcorafaucet.com leis seo ceadúnas teoranta, inchúlghairthe, neamh-inaistrithe agus neamh-eisiatach duit chun an láithreán a rochtain agus a úsáid trína thaispeáint ar do bhrabhsálaí Idirlín chun ceannacháin phearsanta amháin a dhéanamh. . earraí a dhíoltar ar an Suíomh agus ní chun críocha tráchtála nó thar ceann tríú páirtí, ach amháin le réamhúdarú sainráite arcorafaucet.com. Mar thoradh ar aon sárú ar an gcomhaontú seo cúlghairfear an ceadúnas a deonaíodh sa mhír seo láithreach gan fógra.

Ach amháin mar a cheadaítear sa mhír thuas, ní fhéadfaidh tú saothair dhíorthacha a atáirgeadh, a dháileadh, a thaispeáint, a dhíol, a ligean ar cíos, a tharchur, a chruthú, a aistriú, a mhodhnú, a aisiompú, a dhíshealbhú, a dhiomsú nó a shaothrú ar shlí eile mura n-údaraítear go sainráite duit. le arcorafaucet.com i scríbhinn. Ní féidir leat aon úsáid tráchtála a bhaint as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán nó aon úsáid a bhaint as an láithreán chun leasa cuideachta eile, ach amháin le húdarú sainráite roimh ré ar arcorafaucet.com. Forchoimeádann arcorafaucet.com an ceart seirbhís a dhiúltú, cuntais a fhoirceannadh agus / nó orduithe a chealú dá rogha féin, lena n-áirítear, gan teorainn, má chreideann arcorafaucet.com go sáraíonn iompar an chustaiméara an dlí is infheidhme nó go ndéanann sé dochar do leasanna arcorafaucet.com.

Ní mór duit gan aon ábhar, faisnéis nó ábhar eile a uaslódáil, a dháileadh nó a phostáil ar bhealach ar bith a (a) a sháraíonn nó a sháraíonn aon chóipchearta, paitinní, trádmharcanna, trádmharcanna, rúin trádála nó cearta maoine eile aon duine; (b) atá clúmhillteach, bagrach, clúmhillteach, graosta, mígheanasach, pornagrafach nó d’fhéadfadh dliteanas sibhialta nó coiriúil a bheith mar thoradh air faoi dhlí na Stát Aontaithe nó idirnáisiúnta; nó (c) folaíonn sé fabhtanna, víris, péisteanna, gaistí, Traígh nó cód nó airíonna díobhálacha eile. Féadfaidh arcorafaucet.com pasfhocal agus sainaithint cuntais a shannadh duit le go mbeidh tú in ann rochtain a fháil ar chodanna áirithe den láithreán seo agus iad a úsáid. Aon uair a úsáideann tú pasfhocal nó aitheantais, measfar go bhfuil tú údaraithe an láithreán a rochtain agus a úsáid ar bhealach atá comhsheasmhach le téarmaí agus coinníollacha an chomhaontaithe seo, agus níl aon oibleagáid ar arcorafaucet.com imscrúdú a dhéanamh ar údarú nó foinse aon rochtain nó úsáid den sórt sin ar an Suíomh.

Is tusa amháin a bheidh freagrach as gach rochtain agus úsáid ar an láithreán seo ag aon duine a úsáideann an focal faire agus an t-aitheantas a sannadh duit ar dtús, cibé an bhfuil rochtain agus úsáid den sórt sin ar an láithreán seo údaraithe agat i ndáiríre, lena n-áirítear, gan teorainn, gach cumarsáid agus tarchuir. agus gach oibleagáid (lena n-áirítear, gan teorainn, oibleagáidí airgeadais) a thabhaítear tríd an rochtain nó an úsáid sin. Is tusa amháin atá freagrach as slándáil agus rúndacht an fhocail faire agus an aitheantais a shanntar duit a chosaint. Ní mór duit arcorafaucet.com a chur ar an eolas láithreach faoi aon úsáid neamhúdaraithe de do phasfhocal nó d’aitheantas nó aon sárú nó bagairt eile de shárú ar shlándáil an láithreáin seo.

ATHBHREITHNITHE AGUS BARÚLACHA

Mura bhforáiltear a mhalairt in áit eile sa Chomhaontú seo nó ar an láithreán, aon rud a chuireann tú isteach nó a phostálann tú ar an láithreán agus / nó a sholáthraíonn tú arcorafaucet.com, lena n-áirítear, gan teorainn, smaointe, fios gnó, teicnící, ceisteanna, athbhreithnithe, tráchtanna agus moltaí (le chéile , Déileálfar le "Aighneachtaí") mar "neamh-rúnda agus neamh-dhílseánaigh, agus trí chur isteach nó postáil, aontaíonn tú ceadúnas neamh-inchúlghairthe a dheonú don iontráil agus do gach ceart maoine intleachtúla a bhaineann leis (gan cearta morálta mar cóipcheart) to arcorafaucet.com saor in aisce agus beidh an ceart saor in aisce, ar fud an domhain, suthain, neamh-inchúlghairthe agus inaistrithe ag arcorafaucet.com chun díorthach a úsáid, a chóipeáil, a dháileadh, a thaispeáint, a fhoilsiú, a dhíol, a dhíol, a ligean ar cíos, a tharchur, a oiriúnú, a chruthú. saothair ó na hAighneachtaí seo ar bhealach ar bith agus i bhfoirm ar bith, agus chun na S seo a aistriú, a mhodhnú, a aisiompú, a dhíchumadh nó a dhí-chomhbhrú nó misin. Beidh gach Aighneacht ina maoin eisiach eisiach de arcorafaucet.com go huathoibríoch agus ní sheolfar ar ais chugat iad agus aontaíonn tú gan aon díospóid a ardú maidir le haon úsáid a bhainfidh arcorafaucet.com as sa todhchaí.

Barántaíonn tú go bhfuil d’aighneachtaí, go hiomlán nó go páirteach, soiléir agus saor ó aon sárú ar chearta maoine intleachtúla, dlíthíocht nó éilimh tríú páirtithe. ní ghlacann arcorafaucet.com aon fhreagracht as aon mhí-úsáid cóipchirt nó as aon chearta eile atá ag tríú páirtithe. Aontaíonn tú an t-Urraitheoir a chosaint agus a shlánú i gcoinne aon chaillteanais a tharlaíonn de bharr Iontrálacha a úsáid chun aon chríche.

Chomh maith leis na cearta is infheidhme maidir le hAighneacht ar bith, nuair a phostálann tú aon trácht nó léirmheas ar an Suíomh, tugann tú an ceart freisin do arcorafaucet.com an t-ainm a chuireann tú isteach a úsáid le haon athbhreithniú, trácht nó ábhar eile, de réir mar is infheidhme. . le cibé fógra, trácht nó ábhar eile. Déanann tú ionadaíocht agus barántas gur leat na cearta go léir nó go rialaíonn tú iad in aon athbhreithnithe, tráchtanna agus ábhar eile a phostálann tú ar an láithreán seo agus nach sáróidh nó nach sáróidh úsáid do athbhreithnithe, do bharúlacha nó d’ábhar eile ag arcorafaucet.com na cearta d'aon tríú páirtí. Ní féidir leat seoladh ríomhphoist bréagach a úsáid, ligean ort gur duine seachas tú féin é, nó arcorafaucet.com nó tríú páirtithe a chur amú maidir le tionscnamh aon aighneachta nó ábhair. Féadfaidh arcorafaucet.com, ach ní bheidh oibleagáid air Aighneachtaí (lena n-áirítear tráchtanna nó athbhreithnithe) a bhaint nó a chur in eagar ar chúis ar bith.

CÓIPCHEART

Baineann gach téacs, grafaicí, grianghraif nó íomhánna eile, deilbhíní cnaipe, gearrthóga fuaime, lógónna, slogáin, trádainmneacha nó bogearraí focal agus ábhar eile ar shuíomh Gréasáin arcorafaucet.com (le chéile, "Ábhar"), go heisiach le arcorafaucet.com nó a chuid soláthraithe ábhair iomchuí. Ní féidir leat aon chuid den Ábhar a úsáid, a atáirgeadh, a chóipeáil, a mhodhnú, a tharchur, a thaispeáint, a fhoilsiú, a dhíol, a cheadúnú, a dhéanamh go poiblí, a dháileadh nó a shaothrú go tráchtála nó aon Ábhar a dhiúscairt ar bhealach eile nach bhfuil údaraithe ag arcorafaucet.com, gan an toiliú i scríbhinn roimh ré agus sainráite ó arcorafaucet.com. Tá cosc ​​dian ar mhianadóireacht sonraí, robots nó uirlisí comhchosúla chun sonraí a bhailiú agus a bhaint ar arcorafaucet.com chomh maith le trádmharcanna nó marcanna seirbhíse a úsáid arcorafaucet.com i meta-chlibeanna. Ní fhéadfaidh tú an t-Ábhar a fheiceáil agus a úsáid ach amháin mar eolas pearsanta duit agus chun siopadóireacht agus ordú a dhéanamh ar an Suíomh agus chun aon chríche eile. Baineann bailiú, socrú agus cóimeáil an ábhair uile ar an láithreán seo (an “Tiomsú”) go heisiach le arcorafaucet.com. Ní féidir leat Ábhar nó Tiomsú arcorafaucet.com a úsáid ar bhealach a dhéanann neamhshuim nó míchlú ar arcorafaucet.com nó ar bhealach ar dóigh dó a bheith ina chúis le mearbhall nó ag sárú aon dlíthe nó rialachán is infheidhme. Is le arcorafaucet.com agus / nó a sholáthraithe bogearraí na bogearraí go léir a úsáidtear ar an láithreán seo (na “bogearraí”). Tá an t-ábhar, an tiomsú agus na bogearraí uile cosanta ag dlíthe cóipchirt náisiúnta, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Forchoimeádann arcorafaucet.com gach ceart nach ndeonaítear go sainráite. Déanfar ciontóirí a ionchúiseamh a mhéid is féidir sa dlí.

aithníonn agus urramaíonn arcorafaucet.com gach cóipcheart agus trádmharc. Dá bhrí sin, níl aon bhaint ag aon úsáid a bhaintear as teilifís, pictiúrlann, ceol, féile scannán nó ainmneacha nó teidil eile le arcorafaucet.com agus is leis na sealbhóirí cóipchirt nó an branda an mhaoin eisiach seo.

BEARTAS INFHEISTÍOCHTA MAOIN INTELLECTUAL

Is é beartas arcorafaucet.com beart iomchuí a dhéanamh nuair is gá chun gach dlí stáit, cónaidhme agus idirnáisiúnta ábhartha a fhorfheidhmiú agus a aithint i ndáil le hábhar a chreidtear a sháraíonn aon trádmharc, cóipcheart, paitinn agus aon dlíthe maoine intleachtúla nó gach dlí eile. . . Más sealbhóir tú ar chearta maoine intleachtúla agus má chreideann tú go ndíolann arcorafaucet.com, tairiscintí le díol nó go gcuireann sé earraí agus / nó seirbhísí ar fáil a sháraíonn do chearta maoine intleachtúla, seol an fhaisnéis seo a leanas ina hiomláine chuig service@arcorafaucet.com
Faisnéis riachtanach:

Síniú leictreonach nó fisiceach an duine atá údaraithe chun gníomhú thar ceann úinéir duine a líomhnaítear a sáraíodh;
Tuairisc ar an obair nó an t-ábhar a líomhnaítear a sháraigh;
Tuairisc ar shuíomh an ábhair a líomhnaítear a sháraigh an láithreán (URL an táirge / na dtáirgí);
Faisnéis atá réasúnta go leor le go bhféadfaimis teagmháil a dhéanamh leat, mar do sheoladh, d’uimhir theileafóin agus do sheoladh ríomhphoist;
Ráiteas uait go bhfuil creideamh de mheon macánta agat nach bhfuil úsáid díospóide an ábhair údaraithe ag cóipcheart nó ag úinéir ceart dílseánaigh eile, ag a ghníomhaire nó ag an dlí;
Sainaithint ceart maoine intleachtúla a sháraíonn an láithreán gréasáin, dar leat (m.sh. “cóipcheart XYZ”, “trádmharc ABC, Uimh. 123456, cláraithe ar 1/1/04”, etc.);
Ráiteas uait go bhfuil an fhaisnéis agus na fógraí thuas cruinn agus, faoi phionós mionnú éithigh, gur tusa úinéir an chóipchirt nó go bhfuil tú údaraithe gníomhú thar ceann an úinéara a líomhnaítear gur sáraíodh a cheart eisiach.

TERMINATION AND EFFECT OF TERMINATION

De bhreis ar aon leigheas dlíthiúil nó cothromasach eile, féadfaidh arcorafaucet.com, gan fógra, an Comhaontú a fhoirceannadh láithreach nó gach ceann de do chearta a deonaíodh faoin gComhaontú seo nó cuid díobh a chúlghairm. Ar fhoirceannadh an Chomhaontaithe seo, scoirfidh tú láithreach de gach rochtain ar an Suíomh agus úsáid a bhaint as agus déanfaidh arcorafaucet.com, i dteannta le haon leigheas dlíthiúil nó cothromasach eile, gach focal faire agus aitheantóir cuntais a eisíodh duit a chúlghairm láithreach agus diúltóidh tú do rochtain ar agus an láithreán seo a úsáid go hiomlán nó go páirteach. Ní dhéanfaidh aon fhoirceannadh ar an gComhaontú seo difear do chearta agus oibleagáidí faoi seach (lena n-áirítear, gan teorainn, oibleagáidí íocaíochta) na bpáirtithe a tharlóidh roimh dháta an fhoirceanta.

SÉANADH AGUS TEORANTA DLITEANAS

EISCEACHT EILE A SHOLÁTHAR CHUN COINNÍOLLACHA CAIGHDEÁIN DÍOL A BHFUIL SÉ AN TÁIRGE SEO A LÍONADH AR AN LÁITHREÁN SEO, AN LÁITHREÁN SEO, NA TÁIRGÍ A THABHAIRT CHUN DÍOL AR AN LÁITHREÁN SEO AGUS TAR ÉIS A THABHAIRTÍTEAR AG AINM " ". DÉANANN arcorafaucet.com NÍL IONADAÍ NÓ BARÁNTAÍ AON PHRÍOMH, IONADAÍ NÓ INNIÚLACHTA, MAIDIR LE OIBRÍOCHT AN LÁITHREÁIN NÓ AN FAISNÉIS, ÁBHAR, ÁBHAR NÓ TÁIRGÍ A BHAINEANN LEIS AN LÁITHREÁN SEO EISCEACHT LEIS AN LÍONTÓIREACHT. SONRAÍONN SÍ GACH BARÁNTAS, IONADAÍ NÓ INNIÚLACH, LENA N-ÁIRÍTEAR, NÍL TEORANTA, BARÁNTAÍ INMHEÁNTA INFHEISTÍOCHTA AGUS FEASACHT CHUN CRÍOCH SONRACH, NEAMH-INFHEISTÍOCHT, TEIDEAL, ÚSÁID SONRAÍ, INIÚCHADH SONRAÍ. IS FÉIDIR LEIS AN LÁITHREÁN SEO INACCURACIES, ERRORS NÓ ERRORS TYPOGRAPHICAL a áireamh. NÍ GHLACANN arcorafaucet.com GO BHFUIL AN ÁBHAR AONTAITHE NÓ SAOR IN AISCE ERROR. DON BHLIAIN IOMLÁN A BHEARTAÍONN AN DLÍ, NÍ FÉIDIR LE arcorafaucet.com A DHÉANAMH LE hAGHAIDH AON DAMÁISTE AON AON PHRÍOMH A BHAINEANN LE hÚSÁID AN LÁITHREÁIN SEO, LENA N-ÁIRÍTEAR, NÍL TEORANTA LE DAMÁISTEANNA TIONSCAIL INIÚCHTA, PUNITIVE, EXEMPLARY, SPEISIALTA. DON MHIC LÉINN A BHEARTAÍTEAR AG AN DLÍ INFHEIDHME, DLITEANAS IOMLÁN arcorafaucet.com DON AON DAMÁISTE (A BHFUIL FONDÚIREACHT AN GHNÍOMHAÍOCHTA) NÍ FHIOS AG FÉIDIR LE hÍOSCA IOMLÁN A CHUR ISTEACH LEAT. TOSAÍOCHT DON DLÍ MAIDIR LE DLITEANAS arcorafaucet.com.

 

ACCEPTANCE AN ORDÚ

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh roinnt orduithe a bheith ann nach féidir linn glacadh leo agus nach mór dúinn a chealú. Forchoimeádann arcorafaucet.com an ceart, dá lánrogha féin, aon ordú a dhiúltú nó a chealú ar chúis ar bith. I measc cásanna áirithe a d’fhéadfadh cealú d’ordú a chur ar ceal tá teorainneacha ar na cainníochtaí atá ar fáil le ceannach, míchruinneas nó earráidí i bhfaisnéis táirge nó praghsála, nó fadhbanna a d’aithin ár roinn um chosc creidmheasa agus creidmheasa calaois. D’fhéadfadh go mbeadh fíoruithe nó faisnéis bhreise ag teastáil uainn sula nglacfaimid le hordú. Déanfaimid teagmháil leat má chuirtear d’ordú ar fad nó cuid de ar ceal nó má theastaíonn faisnéis bhreise chun glacadh le d’ordú.

ERRORS TYPOGRAPHICAL

Cé go ndéanann arcorafaucet.com a dhícheall faisnéis chruinn faoi tháirgí agus faoi phraghsanna a sholáthar, d’fhéadfadh earráidí praghsála nó clóghrafaíochta tarlú. Ní féidir le arcorafaucet.com praghas earra a dhearbhú go dtí tar éis a ordú. Sa chás go liostaítear earra ar phraghas mícheart nó le faisnéis mhícheart mar gheall ar earráid i bpraghsáil nó i bhfaisnéis táirge, beidh sé de cheart ag arcorafaucet.com, dár rogha féin amháin, aon ordú a chuirtear don earra seo a dhiúltú nó a chealú. Sa chás go ndéantar mír a rátáil go mícheart, féadfaidh arcorafaucet.com, de réir mar is rogha linn, teagmháil a dhéanamh leat le haghaidh treoracha nó d’ordú a chealú agus fógra a thabhairt duit faoin gcealú sin.

PRAGHAS I gCÚRSAÍ ÉIFEACHTACHA

Tá praghas na dtáirgí a dhíolann arcorafaucet.com bunaithe ar fhigiúirí a ríomhtar i ndollair SAM (US $). Tiontaítear praghsanna a thaispeántar in airgeadraí eile ó dhollair SAM ag baint úsáide as na rátaí comhshó is déanaí. Mar gheall ar luaineachtaí i luachanna airgeadra, b’fhéidir nach iad na praghsanna a thaispeántar in ainmníochtaí airgeadra neamh-SAM ar an Suíomh na cinn is coitianta. I measc na limistéar ar an Suíomh ina bhféadfadh ainmníochtaí airgeadra neamh-SAM a bheith míchruinn tá meirgí cur chun cinn, leathanaigh chur chun cinn, agus faisnéis ar leathanaigh chatagóir táirgí, ach níl siad teoranta dóibh.

NAISC

D’fhéadfadh go mbeadh naisc ar an láithreán seo le suíomhanna eile ar an Idirlíon atá faoi úinéireacht agus á bhfeidhmiú ag tríú páirtithe. Admhaíonn tú nach bhfuil arcorafaucet.com freagrach as an oibríocht nó an t-ábhar atá suite ar an láithreán sin nó tríd.

CUIMHNEACHÁIN

Aontaíonn tú go mbeadh leigheas dlíthiúil arcorafaucet.com as aon sárú iarbhír nó bagairt ar an gComhaontú seo neamhleor agus go mbeadh arcorafaucet.com i dteideal forghníomhaithe nó urghaire ar leith, nó iad araon, i dteannta aon damáistí a d’fhéadfadh a bheith ag teideal dlíthiúil ar arcorafaucet. costais chomh maith le costais réasúnacha ar aon chineál réiteach díospóide a bhailiú lena n-áirítear, gan teorainn, táillí aturnae.

Ní bheidh aon cheart ná leigheas ar arcorafaucet.com eisiach ó aon cheann eile, cibé acu de réir dlí nó i gcothromas, lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí, urghaire, táillí aturnae agus costais.

Ní thugann aon chás tarscaoilte ag arcorafaucet.com dá chearta nó dá leigheasanna faoi na téarmaí agus coinníollacha seo oibleagáid tarscaoileadh comhchosúil a dheonú, amach anseo nó eile.

Panier

X

Brabhsáil staire

X
AN BHFUIL TÚ COUPON 10% uait?
Liostáil lenár liosta le bheith ar an gcéad eolas faoi bhailiúcháin nua agus tairiscintí eisiacha a fháil
    Faigh mo lascaine 10%
    Níl maith agat, is fearr liom an praghas iomlán a íoc.