akèy / Tèm itilizasyon
Retounen

Tèm itilizasyon

Tèm itilizasyon

Byenveni nan sit entènèt la arcorafaucet.com. arcorafaucet.com bay sèvis li yo ba ou sijè a avi yo, tèm ak kondisyon ki tabli nan akò sa a ("Akò a"). Anplis de sa, lè ou itilize nenpòt sèvis arcorafaucet.com (pou egzanp, revize kliyan), ou pral sijè a règleman yo, direktiv, politik, tèm ak kondisyon ki aplikab a sèvis sa yo, epi yo enkòpore nan Akò sa a pa referans sa a. arcorafaucet.com rezève dwa pou modifye sit sa a ak tèm ak kondisyon sa yo nenpòt ki lè.

Aksè, Navigasyon oswa nenpòt lòt itilizasyon nan sit la endike aksepte ou nan tout tèm ak kondisyon nan akò sa a. Tanpri, li akò sa a ak anpil atansyon anvan ou kontinye.

ITILIZASYON SIT LA

Ou reprezante ak garanti ke ou gen omwen 18 an oswa ke ou ap vizite sit la anba sipèvizyon yon paran oswa gadyen legal. Sijè a tèm ak kondisyon nan akò sa a, arcorafaucet.com prezantyèman ba ou yon lisans limite, revokab, ki pa transfere ak ki pa eksklizif pou jwenn aksè ak itilize sit la pa montre li sou navigatè entènèt ou sèlman nan bi pou yo fè acha pèsonèl . atik vann sou sit la epi yo pa pou rezon komèsyal oswa sou non yon twazyèm pati, eksepte avèk otorizasyon eksprime davans nan arcorafaucet.com. Nenpòt vyolasyon akò sa a pral lakòz revokasyon imedya lisans ki akòde nan paragraf sa a san avètisman.

Eksepte jan sa pèmèt nan paragraf ki anwo a, ou pa ka repwodui, distribye, montre, vann, lwe, transmèt, kreye travay derive, tradwi, modifye, ranvèse enjenyè, demont, dekonpilasyon oswa otreman eksplwate sit sa a oswa nenpòt ki pati ladan l 'sof si ekspreseman otorize pa arcorafaucet.com alekri. Ou pa ka fè okenn itilizasyon komèsyal nan enfòmasyon yo bay sou sit la oswa fè nenpòt itilizasyon sit la pou benefis yon lòt konpayi, eksepte avèk otorizasyon eksprime davans nan arcorafaucet.com. arcorafaucet.com rezève dwa pou refize sèvis, mete fen nan kont ak / oswa anile lòd nan diskresyon li yo, ki gen ladan, san limit, si arcorafaucet.com kwè ke kondwit kliyan an vyole lalwa ki aplikab oswa se prejidis nan enterè yo nan arcorafaucet.com.

Ou pa dwe telechaje, distribye oswa poste nan okenn fason sou sit sa a nenpòt kontni, enfòmasyon oswa lòt materyèl ki (a) vyole oswa vyole sou copyright, patant, mak komèsyal, mak sèvis, sekrè komès oswa lòt dwa pwopriyete nenpòt moun; (b) difamatwa, menasan, difamatwa, obsèn, endesan, pònografik oswa kapab lakòz responsablite sivil oswa kriminèl dapre lwa Etazini oswa lwa entènasyonal; oswa (c) gen ladan pinèz, viris, vè, pyèj, trwayen oswa lòt kòd oswa pwopriyete danjere. arcorafaucet.com ka ba ou yon modpas ak idantifikasyon kont pou pèmèt ou jwenn aksè nan epi sèvi ak sèten pati nan sit sa a. Chak fwa ou sèvi ak yon modpas oswa idantifikasyon, ou pral jije yo dwe otorize jwenn aksè ak sèvi ak sit la nan yon fason ki konsistan avèk tèm ak kondisyon nan akò sa a, ak arcorafaucet.com pa gen okenn obligasyon mennen ankèt sou otorizasyon an oswa sous nenpòt ki aksè sa a oswa itilizasyon sit la.

Ou pral sèlman responsab pou tout aksè ak itilizasyon nan sit sa a pa nenpòt moun ki itilize modpas la ak idantifikasyon ki te orijinal asiyen nan ou, si wi ou non aksè ak itilizasyon sit sa a aktyèlman otorize pa ou., Ki gen ladan, san limit, tout kominikasyon ak transmisyon. ak tout obligasyon (ki gen ladan, san limitasyon, obligasyon finansye) ki fèt nan aksè oswa itilizasyon sa yo. Ou se sèl responsab pou pwoteje sekirite ak konfidansyalite nan modpas la ak idantifikasyon asiyen nan ou. Ou dwe imedyatman avize arcorafaucet.com nan nenpòt ki itilizasyon san otorizasyon nan modpas ou oswa idantifikasyon oswa nenpòt lòt vyolasyon oswa menas vyolasyon sekirite nan sit sa a.

Opinyon ak kòmantè

Sòf si otreman bay yon lòt kote nan Akò sa a oswa sou sit la, nenpòt bagay ou soumèt oswa afiche sou sit la ak / oswa bay arcorafaucet.com, ki gen ladan, san limit, lide, konnen ki jan-, teknik, kesyon, revize, kòmantè ak sijesyon (kolektivman , "Soumisyon") se epi yo pral trete kòm ki pa konfidansyèl ak ki pa propriétaires, ak pa soumèt oswa afiche, ou dakò akòde yon lisans irevokabl nan antre a ak tout dwa pwopriyete entelektyèl ladan l '. Ki gen rapò (eksepte dwa moral tankou copyright) nan arcorafaucet.com gratis ak arcorafaucet.com va gen redevans gratis, atravè lemond, tout tan, irevokabl ak transfere dwa yo sèvi ak, kopi, distribye, montre, pibliye, fè, vann, lwaye, transmèt, adapte, kreye derive travay nan sa yo Soumisyon pa nenpòt vle di ak nan nenpòt ki fòm, ak tradwi, modifye, ranvèse enjenyè, demont oswa dekonpilasyon sa yo S oswa misyon. Tout Soumisyon pral otomatikman vin pwopriyete a sèl ak san konte nan arcorafaucet.com epi yo pa pral retounen ba ou epi ou dakò pa ogmante nenpòt dispit an koneksyon avèk nenpòt ki sèvi ak antre a pa arcorafaucet.com nan tan kap vini an.

Ou garanti ke soumèt ou, an antye oswa an pati, yo klè ak gratis nan nenpòt kontravansyon nan dwa pwopriyete entelektyèl, litij oswa reklamasyon nan twazyèm pati. arcorafaucet.com pansé ké okenn responsablite pou nenpòt move itilizasyon copyright oswa nenpòt lòt dwa nan twazyèm pati pa ou. Ou dakò defann ak dedomaje Sponsor kont nenpòt pèt ki te koze pa itilize nan Entries pou nenpòt ki rezon.

Anplis de dwa yo ki aplikab a nenpòt ki Soumèt, lè ou poste nenpòt kòmantè oswa revizyon sou sit la, ou menm tou ou bay arcorafaucet.com dwa pou yo sèvi ak non an ou soumèt ak nenpòt revizyon, kòmantè oswa lòt kontni, jan sa aplikab., Ki gen rapò . avèk avi sa yo, kòmantè oswa lòt kontni. Ou reprezante ak garanti ke ou posede oswa kontwole tout dwa yo nan nenpòt revize, kòmantè ak lòt kontni ke ou afiche sou sit sa a e ke itilizasyon revize ou, kòmantè oswa lòt kontni pa arcorafaucet.com pa pral vyole oswa vyole dwa yo nan nenpòt twazyèm pati. Ou pa dwe itilize yon fo adrès imèl, pretann ou se yon lòt moun pase tèt ou, oswa twonpe arcorafaucet.com oswa twazyèm pati tankou orijin nan nenpòt ki soumèt oswa kontni. arcorafaucet.com ka, men li pa pral oblije retire oswa modifye Soumèt (ki gen ladan kòmantè oswa revize) pou nenpòt ki rezon.

DWA D '

Tout tèks, grafik, foto oswa lòt imaj, ikon bouton, klip odyo, logo, eslogan, non komès oswa lojisyèl mo ak lòt kontni sou sit entènèt la arcorafaucet.com (kolektivman, "Content"), apatni sèlman a arcorafaucet.com oswa li yo founisè kontni apwopriye. Ou pa ka itilize, repwodui, kopye, modifye, transmèt, montre, pibliye, vann, lisans, piblikman fè, distribye oswa Commerce esplwate nenpòt nan kontni an oswa otreman jete tout kontni nan yon fason ki pa otorize pa arcorafaucet.com, san yo pa alavans ak eksprime konsantman ekri nan arcorafaucet.com. Sèvi ak done min, robo oswa zouti ki sanble pou kolekte ak ekstrè done sou arcorafaucet.com kòm byen ke itilize nan mak komèsyal oswa mak sèvis arcorafaucet.com nan meta-Tags entèdi. Ou ka wè epi itilize kontni an sèlman pou enfòmasyon pèsonèl ou ak pou fè makèt ak kòmann-nan sou sit la ak pou okenn lòt rezon. Koleksyon an, aranjman ak asanble tout kontni sou sit sa a ("Konpilasyon an") ki dwe sèlman nan arcorafaucet.com. Ou pa ka itilize kontni an oswa Konpilasyon nan arcorafaucet.com nan yon fason ki meprize oswa diskredite arcorafaucet.com oswa nan yon fason ki gen anpil chans lakòz konfizyon oswa vyole nenpòt lwa ki aplikab oswa règleman yo. Tout lojisyèl yo itilize sou sit sa a ("lojisyèl an") se pwopriyete arcorafaucet.com ak / oswa founisè lojisyèl li yo. Kontni an, konpilasyon ak lojisyèl yo tout pwoteje pa lwa copyright nasyonal, nasyonal ak entènasyonal. Tout dwa pa ekspreseman akòde yo rezève pa arcorafaucet.com. Delenkan yo pral pouswiv nan tout limit lalwa Moyiz la.

arcorafaucet.com rekonèt ak respekte tout copyrights ak mak komèsyal yo. Kòm sa yo, nenpòt ki sèvi ak televizyon, sinema, mizik, festival fim oswa lòt non oswa tit pa gen okenn koneksyon ak arcorafaucet.com e se pwopriyete a eksklizif nan moun ki gen copyright oswa mak.

PWOPRIYETE ENTÈLEKTYÈL POLITIK ENFRAKSYON

Li se politik la nan arcorafaucet.com yo pran aksyon ki apwopriye lè sa nesesè ranfòse ak rekonèt tout eta ki enpòtan, lwa federal ak entènasyonal an relasyon ak materyèl ki kwè yo vyole nenpòt trademark, copyright, patant. Ak nenpòt oswa tout lòt lwa pwopriyete entelektyèl. . . Si ou se moun ki gen dwa pwopriyete entelektyèl epi ou kwè ke arcorafaucet.com vann, ofri pou vann oswa fè machandiz disponib ak / oswa sèvis ki vyole dwa pwopriyete entelektyèl ou, voye enfòmasyon sa yo an plen nan service@arcorafaucet.com
Enfòmasyon obligatwa:

Yon siyati elektwonik oswa fizik moun ki otorize pou aji sou non pwopriyetè yon eksklizif ki swadizan vyole;
Yon deskripsyon nan travay la swadizan vyole oswa materyèl;
Yon deskripsyon ki kote materyèl la swadizan vyole sou sit la (URL nan pwodwi a (yo));
Enfòmasyon rezonab ase pou pèmèt nou kontakte ou, tankou adrès ou, nimewo telefòn ak adrès e-mail;
Yon deklarasyon pa ou ke ou gen yon kwayans bon konfyans ke itilize nan diskite nan materyèl la pa otorize pa copyright oswa lòt mèt pwopriyete dwa, ajan li yo, oswa lalwa Moyiz la;
Idantifikasyon dwa pwopriyete entelektyèl ke ou kwè yo vyole pa sit entènèt la (egzanp "XYZ copyright", "ABC trademark, Reg. No 123456, ki anrejistre sou 1/1/04", elatriye);
Yon deklarasyon pa ou ke enfòmasyon ki anwo yo ak avi yo egzat, epi, anba penalite fo temwanyaj, ke ou se mèt pwopriyete copyright oswa otorize yo aji sou non mèt kay la ki gen dwa eksklizif swadizan vyole.

TÈMINASYON AK EFÈ TÈMINASYON

Anplis de sa nan nenpòt lòt remèd legal oswa ekitab, arcorafaucet.com ka, san avètisman, imedyatman mete fen nan Akò a oswa revoke tout oswa yon pati nan dwa ou akòde anba Akò sa a. Lè yo mete fen nan Akò sa a, ou pral imedyatman sispann tout aksè nan epi sèvi ak nan sit la ak arcorafaucet.com va, nan adisyon a nenpòt lòt remèd legal oswa ekitab, imedyatman revoke tout modpas ak idantifyan kont ba ou. Ak refize aksè ou a epi sèvi ak sit sa a an antye oswa an pati. Nenpòt revokasyon nan Akò sa a pa pral afekte dwa respektif yo ak obligasyon (ki gen ladan, san limitasyon, obligasyon peman) nan pati yo ki fèt anvan dat la nan revokasyon.

DISCLAIMER AK LIMIT RESPONSABLITE

EKSEPTE LWT NAN KONDISYON STANDARD POU VANN KI GOUVÈNE MENM PWODWI SIT SA A, SIT SA A, PWODWI YO OFRI POU VANN SOU SIT SA A AK TRANZAKSYON YO FÈ POU SA A, se arcorafaucet.com ki bay sou yon "baz" jan sa ye. ". arcorafaucet.com PA FÈ REPREZANTASYON OUBYEN GARANTI NENPINDT KALITE, EKSPRÈS OSWA ENPLIQUÉ, KONSÈNAN OPERASYON SIT LA OSWA ENFATIONMASYON, KONTENAN, MATERYÈL OSWA PWODWI ENKLI SOU SIT SA A EKSEPTE POU YO POU OTORITE POU LÈT LA, REKLAME TOUT GARANTI, EKSPRÈS OSWA ENPLIQUÉ, ENKLI, MEN PA LIMITE A, GARANTI ENPLIQUES DE MARCHABILITE AK FITNESS POU yon bi patikilye, ki pa enfraksyon, TIT, ITILIZASYON SILANSYON, presizyon DAT AK ENTEGRASYON SISTÈM. SIT SA A KA ENKLI ENEKIRASYON, ERÈ OSWA ERÈ TIPOGRAFIK. arcorafaucet.com PA garanti ke kontni an pral UNITERRUPTED oswa erè-gratis. Nan tout limit ki pèmèt POU LWA, arcorafaucet.com pa dwe responsab pou nenpòt domaj nan nenpòt kalite rezilta nan itilizasyon sit sa a, ki gen ladan, men pa limite a sa sèlman, domaj endirèk ensidan, pinitif, ekzanp, espesyal oswa endirèk. NAN MAKSIMAN PWOGRAM POU LWA APLIKAB, RESPONSABILITE TOTAL arcorafaucet.com ANVAN OU POU NENP DAMT DOMAJ (KIJAN FONDASYON AKSYON AN) PA DWE DEPASE KANTITE TOTAL KOUT POU OU KI PEYE POU Arcorafaucet. PRECEDING LWA a akize responsablite nan arcorafaucet.com.

 

AKSEPTE L ORD LA

Tanpri sonje ke ka gen kèk lòd ke nou pa ka aksepte epi ki bezwen anile. arcorafaucet.com rezève dwa a, nan diskresyon sèl li yo, yo refize oswa anile nenpòt lòd pou nenpòt ki rezon. Sèten sitiyasyon ki ka lakòz anile nan lòd ou gen ladan limit sou kantite ki disponib pou achte, ereur oswa erè nan pwodwi oswa enfòmasyon prix, oswa pwoblèm idantifye pa kredi ak depatman prevansyon kredi nou an. Nou ka mande tou verifikasyon adisyonèl oswa enfòmasyon anvan ou aksepte yon lòd. Nou pral kontakte ou si tout oswa yon pati nan lòd ou anile oswa si gen plis enfòmasyon oblije aksepte lòd ou yo.

ERÈ TIPOGRAFIK

Malgre ke arcorafaucet.com fè efò yo bay pwodwi egzat ak enfòmasyon pri, prix oswa erè tipografik ka rive. arcorafaucet.com pa ka konfime pri a nan yon atik jiskaske apre kòmann-nan. Nan evènman an ki se yon atik ki nan lis nan yon pri kòrèk oswa avèk enfòmasyon kòrèk akòz yon erè nan prix oswa enfòmasyon sou pwodwi, arcorafaucet.com va gen dwa a, nan diskresyon sèl nou an, refize oswa anile nenpòt lòd yo mete pou atik sa a. Nan evènman an ki se yon atik mal rated, arcorafaucet.com ka, nan diskresyon nou an, swa kontakte ou pou enstriksyon oswa anile lòd ou yo ak fè w konnen anilasyon sa yo.

Pri nan diferan lajan

Pri a nan pwodwi vann pa arcorafaucet.com baze sou figi kalkile an dola ameriken (US $). Pri ki parèt nan lòt lajan yo konvèti nan dola ameriken lè l sèvi avèk pousantaj konvèsyon ki pi resan yo. Akòz fluctuations nan valè lajan, pri yo parèt nan ki pa US konfesyon lajan sou sit la pa pouvwa gen pi komen an. Zòn nan sit la kote ki pa US lajan konfesyon yo ka kòrèk gen ladan, men yo pa limite a sa sèlman, banyèr pwomosyonèl, paj pwomosyonèl, ak enfòmasyon sou paj kategori pwodwi yo.

LYEN

Sit sa a ka gen ladan lyen ki mennen nan lòt sit sou entènèt la ki posede ak opere pa twazyèm pati. Ou rekonèt ke arcorafaucet.com pa responsab pou operasyon an oswa kontni ki chita sou oswa atravè sit sa yo.

REMÈD

Ou dakò ke remèd legal arcorafaucet.com a pou nenpòt ki vyolasyon aktyèl oswa menase nan akò sa a ta dwe apwopriye e ke arcorafaucet.com ap gen dwa a ekzekisyon espesifik oswa enjonksyon, oswa toude, nan adisyon a nenpòt domaj ki arcorafaucet. Com ta ka legalman gen dwa kolekte osi byen ke pri rezonab nan nenpòt ki fòm rezolisyon dispit ki gen ladan, san limitasyon, frè avoka.

Pa gen dwa oswa remèd nan arcorafaucet.com dwe eksklizif nan nenpòt ki lòt, si wi ou non nan lalwa Moyiz la oswa nan ekite, ki gen ladan, san limitasyon, domaj, enjonksyon, frè avoka ak depans yo.

Okenn ka egzansyon pa arcorafaucet.com nan dwa li yo oswa remèd anba tèm ak kondisyon sa yo implique yon obligasyon bay yon egzansyon menm jan an, nan lavni oswa otreman.

Cart

X

Navigasyon istwa

X
OU VLE YON KOUPON 10%?
Abònman nan lis nou an yo dwe premye moun ki konnen sou nouvo koleksyon epi pou yo jwenn ofri san konte
    Jwenn rabè 10% mwen an
    Mwen aksepte kondisyon jeneral
    Non mèsi, mwen prefere peye tout pri a.